Marketing, promocija, promidžba

Umrežavanje za početnike – Cilj je ove edukacije pomoći zainteresiranima da se upoznaju sa modelom networkinga, odgovoriti na pitanja kako se na najbolji način pripremiti za networking, kako se predstaviti, kako izbjeći greške u umrežavanju.  

Trajanje 2 sata.

Cijena 100 kn